YABANCI PERSONEL

 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişilerin; bağımlı olarak çalışabilmeleri ya da bağımsız olarak ticari faaliyet yürütebilmeleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni veya süre uzatım başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca “Yabancı Personel Çalışma İzni Kriterleri” belirlenmiştir. Bu nedenle çalışma izin başvurularında sorun yaşanmaması için, başvuru sahibi iş yerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

error: Korunan İçerik