Çalışma İzni Süre Uzatımı

 

ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre; çalışma izin başvurusunun Bakanlıkça olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı iş kolundaki iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilmektedir.

Çalışma izninin süre uzatım başvurusunun mutlak surette çalışma izni süresi dolmadan yapılması zorunludur. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir. Çalışma izninin süre uzatım başvurusu, mevcut çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren yapılmalıdır.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde, aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular, ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

error: Korunan İçerik