TURİZM BELGELERİ

  •  

 

Turizm yatırımlarında; turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turistik yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerek yatırım aşamasında gerekse işletmeye geçiş aşamasında düzenlenen belgelerdir. Turizm belgeleri arasında; Turizm Yatırım Belgesi, Turizm İşletme Belgesi ve Seyahat Acentesi Belgesi sayılabilir. Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, gerçekleştirilecek yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

error: Korunan İçerik