Seyahat Acentesi Belgesi

 •  

 

SEYAHAT ACENTESİ İŞLETME BELGESİ

Seyahat Acentesi: Seyahat Acenteleri, kar amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticari kuruluşlardır.

Seyahat Acentesi Belgesi: Seyahat Acentesi Belgesi, seyahat acentesi faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen belgedir.

SEYAHAT ACENTELERİNDE GRUPLANDIRMA:

 1. A Grubu Seyahat Acenteleri: Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini ifa ederler.
 1. B Grubu Seyahat Acenteleri: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
 1. C Grubu Seyahat Acenteleri: Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.
 • Ayrıca, B ve C grubu seyahat acenteleri, A grubu seyahat acentelerince kendilerine verilen hizmetleri yerine getirir ve bu acentelerin ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satarlar.
 • A grubu seyahat acentesinin, B veya C grubu seyahat acentelerine vereceği görevin bir yazı veya sözleşme ile belgelenmesi gerekmektedir. Bu görevlendirme, A grubu seyahat acentesi hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentesince düzenlenmesi şeklinde olamaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Başvuru dilekçesi

2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

3) Acente unvanının kabul edildiğine dair Bakanlıkça verilen yazı

4) Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi

5) İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi

6) Başvuru sahibi Anonim Şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi ve kişilerin nüfus kayıt sureti ve adli sicil belgesi

7) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri

8) Seyahat acentesi personeline ait belge (sertifika), nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi

9) Acente unvanına ilişkin taahhütname

10) Acente sahibi ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname

11) Kuruluş teminatı aslı

SEYAHAT ACENTESİ İŞYERİNİN NİTELİKLERİ:

Seyahat Acentesi işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gerekir;

I. Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olmalıdır.

II. Seyahat acentesi olduğunu belirleyen ve acente unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentesi işyeri dışından görülebilir yerde olması gerekmektedir.

III. Bulunduğu yer ve konum itibariyle, grubunun gerektirdiği seyahat acenteliği faaliyetine uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olmalıdır.

IV. Telefon, faks, seyahat acentesi işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olmalıdır.

V. Mevzuatta belirtilen seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olmalıdır.

REVİZELER:

 • Şube Kuruluş Talebi
 • Belge Devri Talebi
 • Acentenin Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi
 • Kayıp Enformasyon Memurluğu veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi
 • Acentenin (A) Grubu Geçici İşletme Belgesinden (A) Grubuna Geçiş Talebi
error: Korunan İçerik