HİBELER

 

Ülkemizde; devlet eli ile ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarının kullanılması suretiyle, gerek yeni işletmelerin kurulması gerekse mevcut işletmelerin modernize edilerek verimliliği ve kaliteyi arttırmaları için belirli oranlarda hibe destekleri verilmektedir. Bu destekler ağırlıklı olarak; tarımsal üretim, kırsal turizm ve hayvancılık sektörleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), imalat ve sanayi sektörleri için Kalkınma Ajansları ve KOSGEB, Ar-Ge projeleri kapsamında ise Tübitak eli ile verilmektedir. Desteklerin ayrılan bütçeye göre dağıtımı, her kurum tarafından belirli dönemlerde açılan hibe çağrılarında belirtilen koşullara ve niteliklere göre hazırlanan projelerin kabulü yoluyla yapılmaktadır.

error: Korunan İçerik