TEŞVİKLER

 

Ülkemizde gerek yatırımların gerçekleştirilmesinde, gerekse bu yatırımların işletmeye geçiş aşamasından sonra ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ihracatına yönelik faaliyetlerin teşviki amacıyla, Devlet eli ile çeşitli destekler verilmektedir. Bu destek enstrümanları arasında; Yatırım Teşvik Belgesi, İhracat Teşvikleri, Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sayılabilir. Her bir destek için belirlenen kapasite ve şartları, mevzuatlarında belirtilen karşılıkları sağlayan firmalar bu desteklerden faydalanma hakkına sahiptirler. Bunun yolu da, faydalanılmak istenilen destekle ilgili belgeyi verme yetkisine sahip Kamu Kurumundan almasından geçmektedir.

error: Korunan İçerik