Vergi Resim Harç Belgesi Kapatma

 

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGESİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

() Firmanın ticari bankaya olan kapatma yazısı (Firma Talep Mektubu)

() Ticari bankanın Merkez Bankasına olan müracaat yazısı

() VRHİB ya da İTB müşteri nüshası

() Fatura asılları

() Hakediş asılları

() Firma tarafından onaylı D.A.B [Döviz alım belgesi] listesi (Tarih, no, USD değeri, düzenleyen banka ve şubesi)

() Firma tarafından onaylı fatura listesi (Tarih, no, KDV’siz TL tutarı, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kurundan hesaplanmış KDV’siz USD tutarı)

() Firma tarafından onaylı hakediş listesi (Ödeme sayfasındaki en son onay tarihi, no, KDV’siz TL tutarı, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kurundan hesaplanmış KDV’siz USD tutarı)

() İhracatçıya verilen fatura

() Gümrük Beyannamesi aslı

() Firma tarafından onaylı gümrük beyannamesi listesi

() Kamu kurumunun taşıma hizmetinin yapıldığını gösterir yazısı

() Döviz alışı acente adına yapılmışsa, belge sahibi firmanın acenteye verdiği hizmete ilişkin fatura ile acentenin muvafakatname yazısı

() Firma tarafından onaylı kredi listesi (Kredi açılış-kapanış tarihi, kredi tutarı, kredinin USD karşılığı, krediyi kullandıran banka ve şubesi, kredi faizleri)

() Kamu kurumunun işin teslim alındığı [işin yapıldığı], ödemenin tutarını ve ne şekilde [TL ya da döviz] yapıldığını gösterir yazısı

() İhale makamınca sözleşme aşamasında ve/veya hakedişlerle ilgili [Damga vergisi, karar pulu vs.] herhangi bir istisna uygulandı ise, istisna tutarlarını uygulama tarihleriyle birlikte gösterir ayrıntılı yazının alınması; şayet istisna uygulanmadı ise uygulanmadığına dair ihale makamı yazısı

() İhale makamı ile firmanız arasında yapılan noter sözleşmesinin ve istisnalarının belgeye işletilmesi veya istisnaları ve tarihini gösterir yazının noterden alınması; şayet noter istisnası yoksa, olmadığına dair firma beyanı

() Kredi dışı işlem olmadığına dair firma beyanı

() Nakdi kredi kullanılmadığına dair firma beyanı

() Gayri nakdi kredi kullanılmadığına dair firma beyanı

() Geçici kabul

error: Korunan İçerik