TEG Onay ve Kayıt İşlemleri

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY BAŞVURUSU

1) Üretici veya ithalatçı onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için başvuruda istenilen bilgi ve belgeler ve bu belgelerin yer aldığı CD/DVD’yi (CD/DVD kopyalanamayacak ve bilgi ve belgelerde değişiklik yapılamayacak şekilde hazırlanmalıdır) hazırlayarak dosya halinde il müdürlüğüne müracaat eder. (Bilgi ve belgeler orijinal veya kopya olabilir. Kopya olan belgeler üretici veya ithalatçı tarafından “Aslı Gibidir” kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.) İl müdürlüğü her bir takviye edici gıda için “Takviye Edici Gıda Onay ve Değerlendirme Formu” nu düzenler. Bilgi ve belgelerin içerik olarak ayrılarak tek tek adlandırılıp CD/DVD’ye yüklenmesi gerekir.

2) İl müdürlüğü, onay başvurularını başvuru tarihine göre değerlendirir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik ve/veya yanlışlıkları açık bir şekilde başvuru sahibine resmi yazı ile bildirir.

3) İl müdürlüğü bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;

  • Takviye edici gıdanın markası ve ismini,
  • Takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesini,
  • Gıda işletmesinin alan adı ve URL adres/adreslerini,
  • Ticari formu ve takdim şeklini

GGBS de girişlerini yapar, onay numarasını alır ve takviye edici gıdayı onaylar.

4) Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için ilgili alanda isimlerinin bulunmaması durumunda, bu bileşenlerin isimlerini GGBS deki alanda tanımlanmak üzere Bakanlığın “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderir ve takviye edici gıdanın onaylandığını resmi yazı ile başvuru sahibine bildirir. Onay işlemleri ile ilgili bilgilerin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine girişlerini ve gerekli güncellemeleri yapar.

2 – 4 Yaş Grubuna Yönelik Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusu:

1) İl müdürlüğü, başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, 2 – 4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvuru dosyasını CD/DVD ile Bakanlığa, bilgi ve belgeleri ise “tegonay@tarim.gov.tr” internet adresine elektronik ortamda Bakanlığa gönderir.

2) Bakanlık, 2 – 4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onayı ile ilgili ilave bilgi ve belgeleri il müdürlüğü vasıtasıyla isteyebilir.

3) Bakanlık TEG Komisyonunca değerlendirilen 2 – 4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıda onay başvurusu değerlendirme sonucunu (uygun / uygun değil) il müdürlüğüne resmi yazı ile bildirir.

4) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde il müdürlüğü, 2 – 4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdaya vermiş olduğu onay numarasını gıda işletmecisine resmi yazı ile bildirir.

GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY VE KAYIT İŞLEMLERİ

1) İl müdürlüğü, GGBS de takviye edici gıda onayını aşağıdaki numaralandırma sistemiyle yapar;

  • 000001: İl müdürlüğü tarafından GGBS sisteminde takviye edici gıda için verilen 6 haneli numara
  • Gün. Ay. Yıl: Takviye edici gıda onay tarihi gün, ay ve yıl olarak açıkça belirtilir. Onay tarihi GGBS’den onay numarasının alındığı tarihtir. (Örnek: “Takviye Edici Gıda Onay No: 000001 – gün.ay.yıl”)

2) Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için bileşenlerin isimleri GGBS deki ilgili alanda Genel Müdürlükçe tanımlanır.

3) Onaylanmış takviye edici gıdanın ithalatını yapacak gıda işletmesinin GGBS deki faaliyet konusuna “Takviye Edici Gıda İthalatçısı” faaliyet konusunu ekler. Gıda işletmesinin sorumlu biriminin farklı bir il müdürlüğü olması durumunda, takviye edici gıdayı onaylayan il müdürlüğü sorumlu il müdürlüğü ile irtibata geçer ve GGBS de ilgili faaliyet alanının eklenmesini sağlar.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri:

Gıda işletmelerinin, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kayıt ve onay işlemleri yürütülür. Yurt içinde faaliyet gösteren takviye edici gıda üreten (fason üretici de dahil) gıda işletmelerinin, işletme kayıt ve onay numarası almaları zorunludur.

İthalatçı firma; işleme ve üretim kapsamında faaliyet göstermiyor ve ithal ettiği takviye edici gıda ile ilgili üretim, işleme veya depolama vb. faaliyetlerde bulunmuyor ise kayıt veya onay almak zorunda değildir. Bu durumda il müdürlüğü, söz konusu ithalatçıyı “Takviye Edici Gıda İthalatçısı” faaliyet konusu ile GGBS’ye kaydeder.

Gıda işletmesinin adresinin değişmesi durumunda, işletme kayıt veya onay numarası yenilenir.

error: Korunan İçerik