Takviye Edici Gıda

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA

Takviye edici gıda; normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla; vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin ögelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri ifade eder.

Ürün Özellikleri: Takviye edici gıdaların özelliklerine ait kriterler aşağıda yer almaktadır;

Takviye edici gıdalarda; sadece Ek-1 de yer alan vitamin ve mineraller, Ek-2 de belirtilen formlarda kullanılmalıdır.

Takviye edici gıdalarda kullanılan vitamin ve minerallerin günlük maksimum limitleri Ek-3 e uygun olmalıdır.

Vitaminlerin miktarı Ek-4 te yer alan çevrim faktörleri kullanılarak hesaplanır.

Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan botanikler, Bakanlık tarafından oluşturulan Pozitif Bitki Listesi ne uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan diğer maddeler, Bakanlıkça oluşturulan ve yayımlanan “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımı Yasak ve Kısıtlı Maddeler Listesi” ne uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdalar, son tüketiciye sadece hazır ambalajlı olarak sunulur.

Vitamin ve mineral içeren takviye edici gıdalarda; üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen ürünün günlük porsiyonundaki her bir besin ögesinin minimum miktarı, 11 yaş ve üzeri bireyler için Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerinin % 15’i olur. 4-10 yaş grubu çocuklar için ise bu değerin yarısı alınır.

Katkı Maddeleri: Takviye edici gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri, “Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği” nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri: Takviye edici gıda ürünlerinde kullanılan aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, “Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği” nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar: Takviye edici gıda ürünlerindeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği” nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Hijyen: Takviye edici gıda ürünleri, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Ambalajlama: Takviye edici gıda ürünlerinin ambalajları, “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Etiketleme: Takviye edici gıda ürünlerinin etiketleri, “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği” nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

error: Korunan İçerik