Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ “SSHYB”:

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak ; “Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi ifade eder.”

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir.

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.

Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması zorunlu bir belgedir.

Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne kaydının yapılması gerekir. Ürüne göre, 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması veya mevcut servislerle sözleşme yapılması gerekebilir.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi için zorunlu olan servis sayıları için tıklayınız.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Başvurular, firmanın unvanını da içeren elektronik imza kartları (e – imza) ile www.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.
  • Başvuru sırasında firmanın servis istasyonları TSE Başkanlığının veri tabanından gelmektedir. Servis istasyonlarının görülmemesi halinde, servisin bulunduğu İl’de yer alan TSE Mahalli Temsilciliğine telefonla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  • Başvuruya konu olan ürün cinsinin ilgili bölüme yazılması gerekmektedir.
  • Otomotiv sektöründe (Motorlu kara taşıtları, tarım ve orman traktörleri için) yapılan başvurularda, ayrıca marka ve ürün sınıf bilgilerinin yazılması ve Tip Onay Belgelerinin PDF formatında başvuru sırasında yüklenmesi gerekmektedir.
  • Servis istasyonlarında bulunması gereken yedek parça listeleri, sektör bazında ekli listelerde yer almaktadır. Listelerin, denetim sırasında beyan edilmesi gerekmektedir.
  • Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

 

SSHYB DİĞER İŞLEMLER:

Servis Değişikliği:

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin eki listesinde yer alan servis istasyonlarında meydana gelebilecek iptal, artma ve söz konusu servis bilgilerinde değişiklik yapılmasına dair başvurular e-imza ile gerçekleştirilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İptali:

Bakanlıktan daha önce alınmış olan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi iptal edilmek istendiğinde, talebi belirten bir dilekçe ve buna ek olarak firmaya ait imza sirkülerinin bir fotokopisi ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir.

Unvan Değişikliği İşlemleri:

Firmanızın unvanının değişmesi halinde, unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin, unvanınızın değiştiğini belirten bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

error: Korunan İçerik