Garanti Muafiyet Belgesi

GARANTİ MUAFİYET BELGESİ:

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

Buna göre;

İthalinde Garanti Belgesi İstenecek Maddelere İlişkin İthalat – 2011/6 Sayılı Tebliğde sayılan ürünlerden; Otomotiv ana sanayi ürünleri (otomobil, çekici, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, tarım ve orman traktörleri ile triportör, skuter, ATV, motosiklet vb.) için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne, bunun dışında yer alan mallar için ise, Firma merkezinin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Muafiyet belgesi müracaatları e-imza ile yapılmamaktadır.

Bunun için;

www.sanayi.gov.tr

 • E-Hizmetler.
 • Muafiyet İşlemleri (Tüzel kişilikler Şirketler vb.)
  veya
 • Şahıs Muafiyet İşlemleri (şahıslar)
 • Linklerini tıklayıp daha önce sanayi. Net’e kayıt olunmadıysa.
 • Sanayi Net’e Kayıt Olunur

Şayet kayıtlıysanız; açılan pencereden e-mail adresinizi girip şifrenizi yazarak giriş yaptıktan sonra gelen penceredeki bilgileri doldururken belgenin istendiği birim olarak, ürününüz yukarıda sayılan araçlardan ise Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü, bunun haricinde bir ürün ise firma merkezinizin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü seçmeniz gerekmektedir. Bu işlemin sonunda aldığınız müracaat numarasını dilekçenize yazarak istenen evraklarla birlikte belgenin istendiği birime bu belgeleri iletmeniz gerekmektedir.

Muafiyet işlemleri için istenen belgeler:

 • Dilekçe (Örneği tarafımızca gönderilecektir),
 • Taahhütname, (aşağıda bir örneği yer alan taahhütnamenin doldurularak firmanın imza sirkülerinde yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak olarak imzalanması gerekmektedir.)
 • Noter tasdikli imza sirküleri,
 • Araç trafiğe çıkacak ise:
 • AB tip onay belgesi varsa bu belgenin bir sureti,
 • AB tip onay belgesi yok ise Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Ulusal Tip Onay belgesinin bir sureti,
 • Şayet AB tip ve Ulusal Tip Onay belgesi yok ise Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünden alınacak yazı sureti,

Araç trafiğe çıkmayacak ise:

 • Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünden alınacak trafiğe çıkmayacağına dair yazı sureti,
 • Proforma faturanın bir sureti,
 • Firmanın faaliyet alanını gösterir bir belge sureti, (ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicil müdürlüğü veya bağlı olduğu odadan alınan faaliyetini gösterir belge)

Muafiyet istenen ürünün faaliyet alanı ile uyumlu ve makul sayıda olması gerekmektedir.

 

Garanti Muafiyet Belgesi Taahhütname Örneği için tıklayınız.

error: Korunan İçerik