Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ

Yurt dışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler yapan veya yapacak olan gerçek kişi ve firmaların “Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi  veya yerine geçen “Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi  almaları zorunludur.

Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi: Yurt dışı taahhütleri için gerçek kişi ve firmalara üç yıl süreli verilecek belgeyi,

Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi: Belge grupları ve taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara yurt dışında üstlenmiş oldukları taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle verilecek belgeyi,

İfade eder.

Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj gibi hizmetler yapan gerçek kişi ve firmaların; üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihraç talepleri ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracına ilişkin talepler için yurt dışı müteahhitlik hizmeti kapsamında ihraç izni almak gerekir. Bu izinler için gerçek kişi ve firmaların Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şekilde, gümrük vergisi ödemeden makine, teçhizat ve ekipmanların geçici ithal ve ihracı gerçekleştirilebilmektedir. 

BELGE GRUPLARI VE TABAN SINIRLARI:

Belge Grupları:

 1. Yapı, tesis, bakım, onarım işleri
 2. Sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işleri
 3. İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri
 4. Proje, mühendislik, müşavirlik işleri

Taban Sınırları:

 1. Yapı, tesis, bakım, onarım işleri için 40 milyon ABD dolarının altında kalan firmalara
 2. Sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işleri için 15 milyon ABD dolarının altında kalan firmalara
 3. İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri için 5 milyon ABD dolarının altında kalan firmalara

Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.

     – Proje, mühendislik, müşavirlik işleri için, taban miktarı sınırı aranmaz.

Belge Tutarları:

 • Yurt dışında iş tecrübesi olmayan gerçek kişi ve firmalara verilecek Yurt Dışı Müteahhitlik Belge’sinin tutarı (1.) ve (2.) maddelerde belirtilen işler için 200 Milyon ABD Dolarından fazla olamaz.
 • (1.), (2.) ve (3.) maddelerde belirtilen işler için, belge miktarı 500 Milyon ABD Dolarını geçen firmalara sınırsız (limitsiz) Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi düzenlenir.
 • (4.) maddede belirtilen işler için belge tutarına bakılmaksızın sınırsız Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi verilir.
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi değerlendirmesinde hesaplanan tutarlar, ilgilinin belgeleri göz önünde tutularak tam rakama çıkarılacak şekilde Komisyonun takdiri ile % 5‘e kadar artırılabilir.

Yapı, Tesis, Bakım, Onarım İşleri:

 1. Gerçek kişi veya firmaların Yönetmelikte belirtilen işlerden birini veya birkaçını yurt içinde taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerden birinin geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 5 yıl içinde tamamlanan ve yurt içi iş bitirme belgesine bağlanan işler toplamının müracaat günündeki ABD doları karşılığı ile yurt dışında taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabulü yapılan işlerden birinin geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 5 yıl içinde gerçekleştirdiği yurt dışı iş bitirme belgesine bağlanan işlerin yurt içi ve yurt dışı ABD doları toplamının 2 katı alınmak suretiyle Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.
 2. Müteahhitlik belgesini iş bitirme belgeleri ile birlikte iş denetim ve/veya yönetim belgelerine istinaden alacak olanlar için; iş denetim ve/veya yönetim belgelerinden yurt içi müteahhitlik karnesine esas olan belge tutarının % 10‘u alınmak ve müracaat yılının ilk günündeki ABD doları karşılığı 35 milyon dolar tavanını aşmamak kaydıyla, (1.) maddede bulunan miktar ile toplanmak suretiyle Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

Sınai ve Teknolojik İmalat, Tesisat ve Montaj İşleri:

Gerçek kişi ve firmaların Yönetmelikte belirtilen işlerden birini veya birkaçını yurt içinde taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabulü yapılan işlerden birinin geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 5 yıl içinde gerçekleştirdiği yurt içi iş bitirme belgesine bağlanan işlerin toplam değerini müracaat yılı fiyatlarına tahvil ederek müracaat günündeki ABD doları karşılığının 3 katı ile yurt dışında taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olduğu işlerden birinin geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 5 yıl içinde gerçekleştirdiği yurt dışı iş bitirme belgesine bağlanan işlerin toplam değerinin, ABD doları karşılığının 2 katının toplamı alınmak suretiyle Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame İşleri:

Gerçek kişi ve firmaların yurt içinde ve yurt dışında taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabulü yapılan işlerin tutarının toplamının başvuru günündeki ABD dolar karşılığı alınmak suretiyle Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

Proje, Mühendislik, Müşavirlik İşleri:

Gerçek kişi ve firmaların; proje, mühendislik, müşavirlik işlerini yapanlardan, meslek odalarından alınan ve faaliyet halinde olduğunu gösterir belgeleri de göz önüne alınarak uygun görülenlere proje, mühendislik, müşavirlik işleri için Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi düzenlenir.

error: Korunan İçerik