ISO 22000-Gıda Güvenliği Yönetimi

TS EN ISO 22000 – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ:

Bu standart; gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen ögeleri birleştiren gıda güvenliği yönetimi sistemi için ihtiyaçları ve şartları tanımlamaktadır.

 1. İnteraktif iletişim
 2. Sistem yönetimi
 3. Ön gereksinim programları
 4. HACCP prensipleri

Yukarıda sayılan ihtiyaçları ve şartları karşılayan kuruluşlara ISO 22000 belgesi verilmektedir.

 

TS EN ISO 22000 – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİNİN FAYDALARI:

 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
 • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Etkin zaman yönetimi
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
 • Kaynak optimizasyonu – dâhili ve gıda zinciri boyunca
 • Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama
 • İyileştirilmiş dokümantasyon
 • Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
 • Artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
 • Ürün güvenliğine olan güvenin artması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verilmesi
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunun kanıtlanması

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Sistem Belgelendirme Başvuru Formu (örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Kuruluşun Sistem Dokümanları (Kalite El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar, Politika, Risk Değerlendirme Planı vb.)
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Kayıtlı olunan Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Varsa tanıtıcı dokümanlar (Broşür, Katalog vb.)
 • Acil durum planları
 • Doğrulama ve geçerli kılma yöntemlerine ait dokümanlar
 • Yasal zorunluluk veya mevzuat gereği alınmış izin belgeleri

 

 

error: Korunan İçerik