ISO 14001-Çevre Yönetimi Sistemi

TS EN ISO 14001 – ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ:

Bu standart; kuruluşların, önemli çevresel konularda bilginin ve yasal şartların dikkate alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları geliştirmelerine ve uygulamalarına imkân vermek amacıyla, bir çevre yönetim sisteminin şartlarını belirtmektedir. Bu şartları yerine getiren kuruluşlara ilgili belge verilmektedir.

 

TS EN ISO 14001 – ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN FAYDALARI:

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

Çevre Yönetim Sisteminin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

 1. Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 2. Çevresel performansın artırılması
 3. Market Stratejileri:
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması
 • Firma itibar ve pazar payının artırılması
 1. Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 2. Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 3. Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 4. Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 5. İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 6. ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarlarda kabul edilirliğin sağlanması

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Sistem Belgelendirme Başvuru Formu (örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Kuruluşun Sistem Dokümanları (Kalite El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar vb.)
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Kayıtlı olunan Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Varsa tanıtıcı dokümanlar (Broşür, Katalog vb.)
 • Kuruluşun kendi çevre politikası, amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli çevre boyutları ile ilgili faaliyetleri içeren prosedür
 • Çevre amaçları, hedefler ve programlar
 • Çevre boyutları listesi
 • Yasal zorunluluk veya mevzuat gereği alınmış izin belgeleri

 

error: Korunan İçerik